top of page
  • lenemason

BLIXT – automatisk deteksjon av elektriske fenomen

I 2019 ble det meldt skader for rundt 100 millioner kroner etter lynnedslag på bygning/innbo. Lynnedslag kan forårsake skade på elektrisk anlegg og i verste fall medføre brann. Høysesongen for disse skadene er i juli, august og september, og hele 8 av 10 elektriske fenomenskader meldes inn til forsikringsselskapene i denne perioden.


I år lanserer NIM «BLIXT». Dette er et helt nytt system som skal hjelpe skadebehandlere raskere i skadesaker der elektriske fenomenskader innrapporteres. BLIXT er et system som sammenstiller data for å bekrefte eller avkrefte hendelser som skal skyldes elektriske fenomener.


Gjennom vår terminal, kan det søkes etter hendelser i et bestemt område for å avdekke om skaden kan skyldes elektriske fenomen. Verktøyet gir dermed direkte tilgang til verdifull data, og en kan velge å analysere dataen selv eller benytte seg av en av våre eksperter til å foreta analysen. BLIXT sammenstiller data både fra tilgjengelige data fra meteorologiske forhold, lyndata og ikke minst måleravlesninger fra kundens egen «smartmåler» som er installert i de aller fleste elektriske anlegg. På denne måten blir hvert skadetilfelle vurdert objektivt.

BLIXT-systemet er tilgjengelig på alle plattformer og sikrer dermed kommunikasjon mellom skadebehandler, BLIXT-spesialist og skadelidt. Dersom du ønsker mer informasjon eller prøve systemet, ta kontakt på post@norinsman.com eller ring Daglig leder, Rune Holm, på telefon 93429197.

51 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page