top of page

IT & systemer

Forsikringsvirksomheten i Norge er langt fremme med tanke på reisen inn i den nye digitale verden.

Nim har derfor sett det som essensielt å være i front av denne utviklingen med moderne og fleksible løsninger for våre kunder, men også innovative og nye løsninger som bidrar til en enda bedre opplevelse også for forsikringstaker eller skadelidte.

Løsningen har og kan videreutbygges med automatiserte prosesser for å maksimere informasjonsflyt og kvalitet i tillegg til effektivitet.

Vi demonstrerer gjerne vår moderne teknologi som vi mener kan gi din bedrift reduserte kostnader og et økt servicenivå.

bottom of page