top of page

Spesialsøk

Nordic Scent Dogs AS (Scent Dogs) er et datterselskap av NIM, og er en leverandør av spesialsøk med hund. 

De siste årene har det vært en voldsom vekst i behovet for å avdekke veggedyr og mus/gnagere i bygninger. Scent Dogs har derfor samlet tilbydere av spesialsøk med hund i et nettverk for at kunder enkelt skal kunne identifisere og velge riktig ekvipasje i forhold til kompetanse og sted.  

Per i dag har Scent Dogs godkjente ekvipasjer og dette øker fortløpende ettersom ekvipasjene blir ferdig utdannet og sertifisert. Ekvipasjene (hund og fører) er sertifiserte for å søke og markere levende veggedyr og mus/gnagere. Metoden som brukes er svært effektiv og er både tids- og kostnadsbesparende for kundene. 

 For mer informasjon om denne tjenesten, ta gjerne kontakt med oss. 


 

bottom of page