top of page

Risikoanalyse

Risikoanalyse er et nyttig verktøy som avdekker risikoområder. I NIM besitter vi solid kompetanse innen risikoanalyse og skadeforsikring, og ivaretar våre kunders interesser i forsikringsmarkedet. 

I NIM kan vi levere risikoanalyser i et forsikringsperspektiv som gir inngående beskrivelser av en bedrifts virksomhet, organisasjon, risikoområder, rutiner, sikringstiltak og forslag til tiltak. Analysen er egnet som beslutningsunderlag for en underwriters aksept og premiesetting, men også for enkeltbedrifter som ønsker en status vedrørende risikoområder for å finne eventuelle forbedringsområder. 

bottom of page