top of page

Revisjon av skader

NIM utfører revisjonstjenester til forsikringsmarkedet.

 

Vi har kompetanse innen alle fagområder for skadeoppgjør. Dette gir oss den faglige tyngden selskapene har behov for til å kunne foreta en grundig revisjon av en enkeltskade eller portefølje til svært gunstige priser. I tillegg til å levere en revisjonskonklusjon, vil NIM også kunne levere selskapene et løsningsforslag til hvordan eventuelle skadeoppgjørsfeil kan bli rettet.

 

Gjennom vår erfaring innen skadeoppgjør kjenner vi godt til hva forsikringsselskapene har behov for og etterspør i en skaderevisjon. Vår erfaring er at advokater og rene revisjonsselskap ikke sitter med tilsvarende innsikt.

 

NIM kan også tilby revisjon av takst og sanering, både ved anbud eller utførte oppdrag for forsikringsselskapene. Ved kontroll av saneringstjenester kan vi i mange tilfeller også tilby en «no cure no pay» løsning.  

bottom of page