top of page
  • Rune Holm

Flom våren 2020
Vann ødelegger store verdier hvert år.


Det er stor sannsynlighet for en alvorlig vårflom både i sør og nord. De nærmeste dagene ventes det stigende temperatur i hele landet, og snøsmeltingen vil komme i gang mange steder, med påfølgende vannføringsøkning i bekker og mindre elver.

NIM kan i samarbeid med Andøya Space Center gjennomføre inspeksjon og/eller kartlegging i forbindelse med den varslede vår-flommen, som kan bli svært kostbar for forsikringsselskapene. De samme selskapene kan begrense antall skader og omfang ved å inspisere flomutsatte områder før flom oppstår, under selve flomsituasjonen, og etter flom.


Behovet vil sannsynligvis kunne deles i to hoveddeler;

  • Forebyggende kartlegging/inspeksjon

  • Beredskapsinnsats

Vi vil gjennom denne innsatsen også langt på vei kunne dokumentere med bilder før, under og etter en flomhendelse.


Hvis det bygger seg opp flomsituasjoner i større vassdrag/elveløp og det går over store områder og flere steder vil sannsynligvis NVE, NGU, osv være på banen og bruke både fly og helikopter, men også her kan bruk av drone være høyst aktuelt for å følge med kritiske partier og /eller inngå som et supplement i en mer koordinert innsats.


Vi kan i utgangspunktet dekke hele Norge, men må ta hensyn til at noen steder kan være vanskelig å komme til og at nettverket av piloter kan bli overbelastet.


Ved store områder eller lange avstander kan det være aktuelt å bruke fixed wing.Ta kontakt med oss i Norwegian Insurance Management AS på +47 915 86 867eller Rune Holm +47 934 29 197.


48 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page